POLITYKA PRYWATNOŚCI SushiTaxiZielonki

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zakres polityki prywatności

Zasady postępowania w zakresie gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych zapisywanych w trakcie korzystania ze strony internetowej www.sushitaxizielonki.pl, a także przy realizacji zamówień i korzystania z polityki lojalnościowej.

Administrator danych i jego działania

Właściciel marki SushiTaxiZielonki jest administratorem danych osobowych i na podstawie powołanych wyżej przepisów odpowiada za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.

W sprawach dotyczących ochrony prywatności należy kontaktować się z Administratorem danych w każdym czasie, korzystając z naszych danych kontaktowych przedstawionych w zakładce kontakt, a w szczególności poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie www.sushitaxizielonki, wybierając znacznik „wiadomość”.

Administrator danych opracował standardy postępowania, aby zapewnić bezpieczne przechowywanie pozyskanych danych osobowych, co obejmuje ochronę danych osobowych przed niezgodną z prawem utratą, dostępem, ujawnieniem, wykorzystaniem lub zniszczeniem.

Informacje, które zbieramy i prawa użytkownika

SushiTaxiZielonki zbiera dane osobowe podczas: korzystania ze strony internetowej, prowadzenia korespondencji, składania zamówień, uczestniczenia w programie lojalnościowym i realizacji dostaw.

Tak zebrane dane osobowe, przekazywane i ujawniane mają cechy dobrowolności. Wykorzystujemy uzyskane dane dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesów przygotowań zamówień, naliczenia ewentualnych korzyści lojalnościowych oraz należytego wydania w dostawie czy odbiorze własnym.

Użytkownik posiada prawo dostępu do udostępnianych przez siebie danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, w szczególności danych zawartych w formularzu/wniosku o Kartę Stałego Klienta.

Brak przekazania danych może negatywnie wpłynąć na prawidłowość przebiegu procesów przygotowań zamówień, naliczenia ewentualnych korzyści lojalnościowych oraz należytego wydania w dostawie czy odbiorze własnym.

Przetwarzanie danych osobowych

Pozyskane dane osobowe wykorzystujemy podczas:

 1. kontaktowania się niezależnie od środka komunikacji w celu realizacji zamówień i prezentacji oferty

 2. odpowiadania na zapytania

 3. ustalania praw w programie lojalnościowym

 4. stosowania regulaminu Karty Stałego Klienta

 5. profilowania oferty

 6. analiz modeli zakupowych

 7. przetwarzania płatności

 8. stosowania narzędzi informatycznych w sprzedaży, produkcji i zaopatrzeniu

Dodatkowo wykorzystujemy dane osobowe celem:

 1. przeciwdziałania wykroczeniom i przestępstwom

 2. stosowania powszechnie obowiązujących przepisów

 3. dochodzenia własnych roszczeń o zapłatę, szkodę lub naruszenie dóbr

 4. monitorowania i raportowania problemów związanych ze stosowaniem prawa.

W ramach przetwarzania danych nie dokonujemy sprzedaży czy udostępnienia danych w jakikolwiek sposób inny niż opisany w niniejszej Polityce.

Pliki cookies

SushiTaxiZielonki oraz podmioty świadczące usługi na zlecenie SushiTaxiZielonki korzystają z ciasteczek oraz innych podobnych technologii w ramach serwisu www. Ciasteczko (cookie) jest małym plikiem tekstowym, który zostaje umieszczony w przeglądarce lub na urządzeniu użytkownika Internetu w celu zapamiętania lub uzyskania informacji na temat tego użytkownika.

Informacje zebrane z plików cookies umożliwiają korzystanie ze statystyk programu Google Analytics, aby analizować zachowania użytkowników na naszej stronie internetowej, a także celem określania profilu użytkownika podczas składania zamówień z wykorzystaniem formularza, zamieszczonego na stronie.

Użytkownik naszej strony internetowej może w każdej chwili ograniczyć lub usunąć pliki cookies za pomocą ustawień i funkcjonalności przeglądarki internetowej, z której korzysta. Dokładne informacje na ten temat zawiera dokumentacja/pomoc przeglądarki internetowej. Blokowanie korzystania z plików cookies może niekorzystnie wpłynąć na funkcjonalność, wydajność oraz jakość wyświetlanych treści przez naszą stronę internetową.

Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe przechowujemy przez okres konieczny dla realizacji celów przedstawionych w niniejszej Polityce, zgodnie z wdrożoną polityką przechowywania danych, chyba że dłuższy okres jest wymagany przez obowiązujące prawo.

Informacja o statusie dokumentu i zmianach

Niniejsza Polityka ochrony prywatności posiada status aktualny i obowiązuje w SushiTaxiZielonki od dnia 25 maja 2018 r.

W przypadku zmian w Polityce informacja o zmianie znajdzie się w aktualizacji Polityki wraz z oznaczeniem kolejnej wersji, a treść będzie opublikowana na stronie www.sushitaxizielonki.pl.

Karta Stałego Klienta

Zostań stałym klientem, ciesz się rabatami aż do 25%